DEĞERLEME MESLEĞİNİN NACE KODU PROBLEMİ

                DEĞERLEME MESLEĞİNİN NACE KODU PROBLEMİ

Mesleğimizin diğer kariyer meslekler (Doktorluk, avukatlık vb) kabul görmesi ve yasal mevzuat altyapısının uyumlu ve normlarının oturmuş olması yolunda şu ana kadar alınan mesafeye saygı duymakla birlikte, almamız gereken uzun bir yol olduğunun da farkında olmak gerektiği kanaatindeyim.

                                NACE KODU

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE); Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır.

Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC) ile ilişkisinden dolayı NACE, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından çok önemli bir araçtır.

Mevzuat açısından dayanağı ve uygulayıcısı olarak , 19.1.2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Odalarda/Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması hakkındaki yönetmeliklerin 03.06.2012 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış değişik geçici 3üncü maddeleri uyarınca, bağlı oda ve borsa üyelerinin faaliyet kodlarının ve buna bağlı olarak meslek gruplarının belirlenmesi görevi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) verilmiştir.

TOBB tarafından yayınlanan NACE kodları, her işyeri için esas faaliyet konusunu belirlemek açısından son derece önemlidir. Kamudaki pek çok iş ve işlemde (Vergi, SGK, muhtelif istatistikler, hibe ve destekler vb.) atıfta bulunulmakta ve referans noktası olarak kullanılmaktadır.

NACE (Faaliyet) kodu, her iş yeri için 6 haneli olarak tanımlanmıştır. Sektörler bazında ilk iki hane ana sektörü tanımlarken devamında alt sektör kırılımları gösterilmektedir.

Bu açıdan Gayrimenkul işinde, 2016 yılında geçerli olan tabloda(mail ekinde var) Gayrimenkul ile ilgili faaliyetler için 68 ana sektörü tanımlanmış, alt kırılımlarında ise;

 683101 Kodu Gayrimenkul Acentelerinin Faaliyetleri (Gayrimenkulün Ücret Veya Sözleşme Temeline Dayalı Olarak Satın Alınması, Satılması ve Kiralanmasında Aracılık, vb.) ,

Yani, bildiğimiz, tanıdığımız, emlakçılık ya da emlak komisyonculuğu faaliyeti,

683102 Kodu Bir Ücret Veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Yapılan Gayrimenkul Danışmanlık ve Ekspertiz Faaliyetleri,

Yani Gayrimenkul Danışmanlığı ile Ekspertiz faaliyetleri,

NACE (faaliyet) kodları tanımlanmıştır.

Sektörün ülkemizdeki geçmişi açısından, ağırlıklı olarak emlakçılık mesleğiyle yan yana olması, ilk değerleme işlerinin bu sektördeki meslek erbabı tarafından yerine getirilmesi, kendimizi ifade edemeyip farkındalık oluşturamamamız gibi sebepler, Gayrimenkul Danışmanlığı, Emlak satış aracılığı ve Gayrimenkul Değerleme işlerinin muhtemelen birbiriyle aynı/yakın görme hatasına sebebiyet vermiş olmalıdır.

Tabloda, 662101 Kodu-Risk ve Hasar Değerlemesi faaliyetleri (Sigorta Eksperliği dahil) şeklinde ayrı bir faaliyet kodu olarak tanımlı olmakla birlikte, her hangi bir şekilde Gayrimenkul Değerleme ve Değerleme Uzmanlığı kod olarak tanımlı değildir.

Oysa, 691001 kodu  ile Bilirkişi Faaliyetleri (Hukuki Konularda),

702202 kodu ile İşletme ve Diğer İdari Danışmanlık Faaliyetleri (Bir Organizasyonun Stratejik, Mali, Pazarlama, Üretim, İş Süreçleri, Proje vb. Yönetim Hizmetleri İle Ticari Marka ve İmtiyaz Konularında Danışmanlık),

702203 kodu ile İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Faaliyetleri,

711210 kodu ile Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri (Bir Projeyle Bağlantılı Olarak Yapılanlar Hariç),

Gibi faaliyetler bile bahse konu tabloda tanımlanmıştır.

Bu çerçevede, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı mesleğinin, 70 veya 71 ana sektör kodu ile başlayan bir yerde tanımlanmasının isabetli olacağı değerlendirilmektedir.

Çeşitli devlet desteklerinin uygulanmasında, emlakçılıkla aynı kapsamda değerlendirilmek, başta KOSGEB ve İŞKUR olmak üzere bizlerin kapsam dışı tutulmamıza yol açmaktadır.

Sektörümüzü temsil eden her türlü organizasyonun bu problemin çözümüne Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmasının zamanı çoktan geçmiştir.

HASAN KURTULAN

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir